Kinnaspelet
Postboks 111
6901 Florø

E-post: kinnaspelet@gmail.com

Telefon:57 75 25 30 Telefaks:57 75 25 31 Mobil:918 86 264

Program 2014

I 2014 markerar Kinnaspelet 30 års jubileum. Programmet på nettsida blir oppdatert raskt ved eventuelle endringar.
 Laurdag 21.juni 
13.00: Historisk vandring
13.00: Avreise frå Florø,  
           familietur
13.00: Songen ved det store djup
14.30: Omvisning i kyrkja
15.00: Konsert
16.30: Songen ved det store djup
18.00: Kveldsbøn
   
Sundag 22.juni
11.00: Gudsteneste
13.00: Historisk vandring
13.00: Avreise frå Florø,
           familieaktivitetar
13.00: Songen ved det store djup
14.30  Omvisning i kyrkja
15.00: Konsert
16.30: Songen ved det store djup
18.00: Kveldsbøn

Nytt i år

Boka "Kinn og Kinnaspelet" kom ut til jubileet

Boka om øya Kinn, Kinnakyrkja og Kinnaspelet vart klar til 30-års jubileet for spelet. Dagen før premiera på Kinn var det bokslepp i Florø, under ei markering av jubileet. Boka handla m.a. om legendene som er spunne rundt heilagmennene frå Irland (Seljumennene), der Sunnivalegenda er sentral, om den til dels tåkelagde historia til den gamle Kinnakyrkja, om øya Kinn si gåtefulle historie - alt dette som bakgrunnen til det historiske spelet "Songen ved det store djup". Men dei fleste sidene og bileta tek føre seg den 30-årige historia til Kinnapelet og den store Kinnspelfamilien.
Les meir »   05.07.2014

Engel Eikås Tansøy ny Sygni

I år var det Engel Eikås Tansøy som spelte Sygni. Mange flinke kandidatar møtte på audition og prøvespelte på Flora ungdomsskule i slutten av mai, men Engel var den som fekk rolla. Ho er 8 år og bur på Vassenden i Jølster. Mor hennar er frå Flora, og far hennar, Kyrre, er ein av dei profesjonelle skodespelarane med lang fartstid i Kinnapelet. Kyrre har dei siste åra hatt rolla som presten i spelet, så her var det far og dotter som spelte mot kvarandre.
Les meir »   31.05.2014

Alle profesjonelle kom tilbake

Alle hovudrollene i Kinnaspelet, bortsett frå tiggarjenta Sygni, vart i år spelt av dei same skodespelarane som i fjor. Oda Alisøy (Borni og Sunniva), Lars Holstad Berge (Tarve og Ramn), Lars Sørebø (Danskefuten), Kyrre Eikås Ottersen (presten)og Idun Losnegård (Magrete Prestefrille).
Les meir »   24.03.2014

RSS

Kinnaspelet - i tekst og bilde

Her finn du ein PowerPoint med bilde og tekstar frå Kinnaspelet.

Presentasjonen du kan laste ned er frå 2013, Nokre foto er frå tidlegare år.Teksten peikar fram mot 30-års jubileet i 2014. Dersom du ikkje får fram presentasjonen kan du laste ned og installere PowerPoint viewer her:

Brosjyre 2014

Kinnaspelet 2014.pdf Her finn du brosjyren for 2014. Skriv den gjerne ut 2-sidig på god papirkvalitet.
Webansvarleg: Oddvar Isene
Layout: Leiv-Arne Øien

Boka "Kinn og Kinnaspelet" ein kulturhistorisk guide

Boka om Kinn, Kinnakyrkja og Kinnaspelet er ei reise gjennom historia på Kinn, også sett inn i ein nasjonal samanheng. Boka startar med dei første menneska som busette seg på Kinn, og fortel om bakgrunnen og historia til ei av dei eldste steinkyrkjene i Norge, som ingen veit heilt kvifor ho vart bygd der ute på havstranda. Ikkje minst fortel boka om kvifor og korleis det vart eit historisk spel på Kinn, eit spel som er eit av dei eldste og mest tradisjonsrike i landet. Ho fortel også om Kinn i dag, som ein møteplass for oppleving og kultur.

Boka er lettlest og engasjerande, med rundt 130 informative bilde. Ikkje berre lokale lesarar vil ha utbytte av denne boka. Ho vender seg like mykje til alle som er interesserte i teater, kultur, historie og fascinerande natur.

Kinnaspelet 2014 er også historie

Til jubileumsframsyningane 21. og 22. juni i år vart det stor tilstrøyming av publikum, fleire enn på mange år. Over 2500 var på Kinn denne helga. Litt kald nordavind skremde kansje nokre frå å dra til Kinn. Men ved kyrkja og scena var det lunt og stille, med sol og tradisjonell Kinnaspelstemning. Båten frå Bergen hadde rekordmange med i år, nær på 260. Framføringane med delvis ny regi, nye vikingklede, og fleire aktørar på scena, var mellom dei aller beste i Kinnaspelet si historie.

Kvart år sidan premieren i 1985 har fleire tusen reist til Kinn for å oppleve Kinnaspelet. Etter 120 framsyningar og rundt 90 000 publikum, er Kinnaspelet for ein veteran å rekne mellom dei historiske spela i Norge.

Gjennom 30 år utan avbrekk og utan ei einaste avlyst framsyning, har Kinnaspelet vore framført ved den gamle kyrkja frå 1100-talet på den vesle øya Kinn, lengst vest i Norge. Kinnaspelet og Sogn og Fjordane Teater har til saman produsert 120 framsyninga av "Songen ved det store djup"

Evne til fornying er ein viktig grunn til Kinnaspelet sin lange suksess. Etter 30 år er spelet blitt eit av dei lengst levande historiske spela i Norge, Rett nok er det i år 60 år sidan "Spelet om Heilag Olav" (Stiklestadspelet) hadde si urpremiere. Men det er ei historie for seg sjølv. Av dei andre spela i Norge er det svært få som kan vise til ei samanhengande historie over 30 år. I Kinnaspelet "Songen ved det store djup" er historie og manus uendra. Men 8 ulike instruktørar har gjennom åra fargelagt det på sin måte. Skodespelarar og amatørar kjem og går, og spelet har vore inne i ei gradvis fornying av kostymene. Dei siste åra har koret og dei profesjonelle skodespelarane fått nye kostyme.I jubileumsåret 2014 var det vikingane sin tur. Ein stor dugnadsinnsats har vore på gang med å sy over 40 vikingdrakter. Dette er tidsriktige og fargerike drakter, slik historikarane meiner at vikingane kledde seg. Skiftande vær og vind spelar også med i dette teateret her ute ved havstranda. Difor er det kvart år ei ny oppleving å reise til Kinn og Kinnaspelet.

I jubileumsåret vart det og gjeve ut ei bok med tittelen "Kinn og Kinnaspelet", der ein kan lese om øya Kinn si historie, om legendene som fortel om heilage menn som busette seg der, og kvifor det ligg ei middelalderkyrkje på Kinn. Ikkje minst handlar boka om Kinnakyrkja si historie og om Kinnaspelet som vart til i 1985. Forfattar av boka er Oddvar Isene, og boka vart slept ut på marknaden 20.juni, dagen før spelet hadde premiere for 30. gongen. 

Av mange blir det sagt at Kinnaspelet er ei oppleving ein sjeldan finn maken til. Det naturlege lune og lydvare amfiet innunder Kinnasjellet, skiftande hav og høg himmel som bakteppe - ja, berre båtreisa ut gjennom øygarden gjer Kinnaspelet til noko ein ber med seg i lang tid.
 
 Her
  kan du lese litt om korleis Kinnaspelet vart til, og korleis legendene vart "levande".

Foto: Arne Stubhaug

Teksten til "Songen ved det store djup" er skriven av Rolf Losnegård.
Musikken er laga av Per Janke Jørgensen. 
Spelet er framført av 5 profesjonelle skodespelarar og over 170 amatørar.
Instruktør dei tre siste åra har vore Bodil Kvamme. I 2013 overtek Miriam Prestøy Lie


Drivande flott Kinnaspel i 2013 - i godt og lagleg vær

Det 29. Kinnspelet var i fjor, fine dagar på Kinn og fire vellukka framsyningar, alle utan ein drope regn. Det kom til saman over 2000 tilskodarar for å oppleve "Songen ved det store djup". Den nye regien vart godt motteken, og mange gav gode tilbakemeldingar. I år feirar Kinnaspelet 30 år, som eit av dei eldste historiske spela i Norge. I år er det same regissør, men med nye klede på vikingane. Til saman blir dette både erfaring og nyskaping - og eit litt anna spel. Velkomen til Kinn også i år!

Bilde under er frå opningsscena i fjor.

Kinnaspelet 2013

Kinnaspelet er meir enn teater i havgapet

- Det er også ei reise gjennom Floraskjergarden, til ei øy med ein særeigen natur, og ei spanande kulturhistorie.

Sponsorar

 
 

Hovudsponsorar
 
 

 

 

 

 
Andre som støttar Kinnaspelet

AOF er Kinnaspelets studiesamarbeidspartner

Reiseruter til Kinnaspelet

Alternativ for reise og overnatting

Til Florø og Kinnaspelet kjem du lett med både fly, båt, buss og privatbil. Reiser du kollektivt, sjå lenker til rutealternativ ovafor. Brukar du privatbil, må du køyre om Førde eller Nordfjord.
Les meir »   04.06.2011

RSS