Spel 2015

KINNASPELET 2016

SONGEN VED DET STORE DJUP

Program 2015

 

Laurdag 20.juni

13.00: Historisk vandring

13.00: Avreise frå Florø, familietur

13.00: Songen ved det store djup

14.30: Omvisning i kyrkja

15.15 : Konsert

16.00: Historisk vandring

16.30: Songen ved det store djup

18.00: Kveldsbøn

Sundag 21.juni

11.00: Gudsteneste

13.00: Historisk vandring

13.00: Avreise frå Florø, familieaktivitetar

13.00: Songen ved det store djup

14.30: Omvisning i kyrkja

15.15 : Konsert

16.00: Historisk vandring

16.30: Songen ved det store djup

18.00: Kveldsbøn

BÅT FRA BERGEN

Ei strålande helg på Kinn!

 

Den 31. Kinnaspelhelga vart ein publikumsuksess - og været spelte på lag

 

Vi må heilt attende til 2004 for å finne eit større publikumsframmøte. Rundt 2700 var på Kinn 20. og 21. juni i år, og fekk sjå eit velregisert Kinnaspel i godt og lagleg vær. Sjølv jubileumsåret i fjor nådde ikkje opp i dette publikumstalet. Nytt billettsystem, svært aktiv marknadsføring og gode værprognoser førde til eit relativt stort førehandssal av billettar. Då helga kom, viste været seg frå den aller beste sida, noko som gjorde at endå fleire tok turen til Kinn.

 

Dei mange gode tilbakemeldingane frå publikum, tyder på at det vel 30 år gamle spelet ennå har stor apell til mange menneske. Storstilt fornying av kostymer gjennom dei siste 5 åra, og ein drivande regi som særleg toppa seg i vikingscenene og kampscenen mellem bygdefolket og futens menn, har tilført spelet ny energi. Også sluttscena, der Borni vart funnen død, har fått ny og meir dramatisk driv over seg. Og den vesle tiggarjenta Sygni, som på ein måte kjem i staden for den døde Borni, sette ein gripande og verdig slutt på spelet.

 

Det er eit slitesterkt drama forfattaren Rolf Losnegård skapte for over 30 år sidan. "Songen ved det store djup" har no etablert seg mellom dei store og tradisjonsrike historiske spela i Norge. At Kinnaspelet framleis greier å trekke over 2500 menneske gjennom ei helg, ut på ei øy vest mot storhavet, borgar også for ei framtid for spelet.

 

I 2016 blir det på nytt Kinnaspel, 18. og 19. juni

 

Planlegging av nytt spel i 2016 er alt i gang. Tradisjonen tru blir det 3. helga i juni , 18. og 19. juni. Vi kjem tilbake med meir informasjon etter kvart. Truleg blir det same konseptet med 4 framsyningar, kombinert med andre kulturtilbod og aktivitetar, slik det har vore dei siste åra. Programoppsettet for 2015 er slik sett eit godt utgangdspunkt, for dei som planlegg tur til Kinnaspelet i 2016.