Gudsteneste

KINNASPELET 

SONGEN VED DET STORE DJUP

NYHETER

Gudsteneste
Gudstenesten søndag er ved Helga Haugland Byfuglien. Ho er, som den første kvinnelege preses, en av pionerane i kyrkja,  utnemnt i 2011.

Byfuglien har presteutdaninga si frå  Menighetsfakultetet og har i tillegg til  ei allsidig prestegjerning, blant anna vore generalsekretær i KFUK/KFUM. Ho blei  i 2005 vigsla til biskop, som den tredje kvinna i Norge. Byfuglien har hatt mange tillitsverv, vore spaltist i Vårt Land og andaktshaldar i NRK.   For sin samfunnsnyttige innsats blei ho i 2020 utnemnt til kommandør av St Olavs orden. Dei lokale prestane tek også del ved gudstenesta. Bergen domkor syng ved gudstenesta under leiing av domkantor Kjetil Almenning.