Vikingeaktivitetar

KINNASPELET 

SONGEN VED DET STORE DJUP

Vikingaktivitetar

Søndag er det mellom  kl 12.00 og 14.00  middelalder/vikingaktivitetar for barn. Ein kan spikke, kaste med øks på blink, skyte med pil og bue, male korn på kvernstein og steike vikingbrød på bål. Aktivtetane er rett vest for kyrkja, sjå etter skilt som viser vegen.  

 

NYHETER