Organisasjon

KINNASPELET 

SONGEN VED DET STORE DJUP

ORGANISASJON

Frå starten i 1985 var det Kinnaspelkomiteen under Kinn sokneråd som hadde ansvar for produksjonen av spelet, og Kinn sokneråd har hatt visningsrett til teaterstykket "Songen ved det store djup" frå starten. Stykket er skrive av Rolf Losnegård og musikken er komponert av Per Janke Jørgensen.

I 2013 vart Kinnaspelet omorganisert til ein frivillig medlemsorganisasjon med eit ansvarleg styre. Kinn Sokneråd har eit fast medlem i styret. Soknepresten i Kinn er også fast medlem i styret. Kinnaspelet kjøper tenester frå, og samarbeider med Teater Vestland om spelproduksjonen. Teater Vestland har det kunstnarlege ansvaret

 

Styret i Kinnaspelet har desse medlemmane i 2022:

Gustav Johan Nydal  (styreleiar)

Knut Magne Nesse

Leni Klakegg       

Jon Holsvik Sørland      

Marit Espeseth   

Per Kristian Byrkjeland

Vencke Byrkjeland

 

Hilde Amundsen    (vara)

Jostein Fredheim (vara)


Styret har knytt til seg mange einskildpersonar og grupper som har eit delegert ansvar for praktiske oppgåver i spelproduksjonen. .Arbeidet med kostyme, trykksaker /pr og praktisk tilrettelegging  på Kinn er eksempel på  slikt arbeid. Alt arbeid i organisasjonen blir gjort på dugnad.

Ansvarleg for heimesida: Knut Magne Nesse og Grethe Stavø

KJØP BILLETTER HER