Tur med Barnas turlag

KINNASPELET 

SONGEN VED DET STORE DJUP

NYHETER

Familietur
med Barnas turlag

Laurdag  blir det laurdag familietur rundt Kinn i samarbeid med Barnas turlag. Turen startar i Florø med båt kl. 13.00. På Kinnkaia møter turleiarar frå Barnas turlag og turen går på sørsida av Kinn, rundt øya.  Ein gjev seg god tid, ser på stort og smått rundt seg. Etter  Høgskaret blir det bålkos i fjæra  (sjå etter skilt) før ein ser 2. framsyning av «Songen ved det store djup». Barn under 16 år i følgje med vaksne går gratis ved avreise kl 13.00