Turar på øya

KINNASPELET 

SONGEN VED DET STORE DJUP

NYHETER

Turar på øya

Det ligg godt til rette for turar på eiga hand på Kinn, med skilta turstiar med informasjon i QR-kodar. Aktuelle turar er rundt øya, tur på Kinnafjellet, tur til Kinnaklova eller til Søre Stauren . Sidan ein har båtbillett til fast tid, må ein passe på å

setje av nok tid dersom ein vil gå tur på eiga hand.

På Ut.no (søk på "Kinn") finn du desse turane med lengde og  vanskegrad:

*Kinn Søre Stauren", " Sunnivaleia rundt øya" " Kinnaklova rundtur",

"Kinnafjellet."