Tidebøn

KINNASPELET 

SONGEN VED DET STORE DJUP

NYHETER

NYHETER

Tidebønn
Både laurdag og søndag blir dagen på Kinn avslutta med tidebønn i Kinnakyrkja . Tidebønn er  tradisjonen med bønner til faste tider på døgnet, og er ei fin stund å hente seg inn etter ein dag på Kinn med mange inntrykk. På Kinn brukar ein gjerne elemnter frå keltisk tradisjon ved tidebønene. 


Tidebønna blir avslutta med omvisning i den nyrestaurerte kyrkja